14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

بررسی رابطه بین مقطع تحصیلی و رشد اخلاقی


فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

 • مقدمه
 • بیان مسأله
 • سئوال پژوهش
 • فرضیه پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • تعاريف متغیرها

فصل دوم : ادبیات پژوهش

 • عقاید فلاسفه درباره اخلاق
 • سقراط
 • افلاطون
 • نظرية گروهي- اجتماعي
 • نظرية روانكاوي
 • نظريه رشد ذهن
 • تئوري پياژه 16
 • تئوري لوينجرييه
 • لورانس كلبرگ
 • مراحل رشد اخلاقي در تئوري کلبرگ و الگوي نمره گذاري
 • اخلاق براساس قانون و نظم
 • اخلاق براساس پيمان اجتماعي
 • سنين مراحل رشد اخلاقي كلبرگ
 • نظريه اخلاقي کلبرگ و الگوهاي جنسيتي
 • ويژگيهاي مراحل اخلاقي در تئوري كلبرگ
 • توالي بدون تغيير در تئوري کلبرگ
 • عوامل تعيين كننده در مراحل رشد اخلاقي
 • روش آموزش اخلاق درتئوري کلبرگ
 • كاربرد آموزش رشد اخلاقي (پياژه و كلبرگ)
 • رشد اخلاقي در دوره پيش دبستاني
 • رشد اخلاق كودكان در دوره دبستان
 • رشد اخلاقي در دوره نوجواني
 • مروري بر تحقيقات انجام شده در زمينه وجدان اخلاقي

فصل سوم: روش پژوهش

 • روش تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه
 • روش نمونه گيري
 • روش گردآوری اطلاعات
 • ابزار تحقيق
 • معماي هانز
 • نمره گذاري
 • روش آماري

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 • تحليل نتايج آماري

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

 • تفسير و نتيجه گيري
 • محدوديت های پژوهش
 • پيشنهادات پژوهش
 • پیوست و ضمائم
 • منابع

چکیده

فرضیه این پژوهش: از لحاظ رشد اخلاقي بين دو مقطع تحصيلي دوم راهنمایی و دوم دبیرستان(سن 13 تا16 سال) تفاوت معني داری وجود دارد.50 آزمودني در مقطع دوم راهنمايي و 50 آزمودني در مقطع دوم دبيرستان از 2 مدرسه و از 4 كلاس 30 نفره انتخاب شده است.ابزار تحقيق يكي از معماهاي اخلاقي کلبرگ مي باشد كه متناسب با فرهنگ جامعه بوده و با نوع زندگي اين جامعه همخواني بيشتري داشته باشد در هر معما دو موضوع اخلاقي در مقابل هم قرار مي گيرند كه نمايانگر ارزش هاي متفاوتي هستند آزموني ها بايد يكي از آن دو موضوع اخلاقي را انتخاب كرده و به سوالات كاوشي هر معما كه روي آن دو موضوع متمركز است پاسخ دهند.

 

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
69
صفحه
فرمت فایل
فایل word
سوالی دارید؟