14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

بررسی تأثیر رنگ ها بر حافظه کودکان

چكيده پایان نامه:

در پژوهش حاضر تأثير رنگ بر حافظه كودكان اول دبستان1387 مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماري و تعداد دانش آموزان، آزمون شده 50 نفر مي باشند كه با استفاده از روش دو گروه مستقل و تصادفي مورد سنجش قرار گرفته اند. ابزار اندازه گيري در اين پژوهش يك سري تصاوير كه تعداد آنها 20 عدد بوده است و به صورت رنگي در همان تعداد بصورت سياه و سفيد تهيه شده است و هر دو گروه با يك سري از اين تصاوير يعني گروهي با تصاوير رنگي و گروه ديگر با تصاوير سياه و سفيد مورد سنجش قرار گرفته اند. مسأله در اين پژوهش اين بود كه آيا رنگ بر حافظه تأثير مثبت دارد. آيا بين رنگ و حافظه رابطه مستقيم است، كه با انجام عمليات آماري كه در اين پژوهش از آزمون t دو گروه مستقل استفاده شده و پس از تجزيه و تحليل نتايج زير بدست آمده كه اولاً رنگ بر حافظه تأثير مثبت دارد، ثانياً رابطه بين رنگ و حافظه مستقيم است.

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه
مقدمه    
بیان مسئله   
هدف پژوهش   
اهمیت موضوع  
فرضیات پژوهش   
متغیرهای اساسی پژوهش   
تعاریف عملیاتی   
فصل دوم : پیشینه تحقیق
مفهوم رنگ   
پیدایش رنگ   
دسته بندی رنگها   
رنگ شناسی کودکان   
رویت رنگ   
طبیعت رنگها   
آمیزش رنگها   
اختلالات رویت رنگ   
فیزیولوژی رنگ   
تقویت درک رنگ   
حافظه   
رشد حافظه در نوباوگی   
حافظه چیست؟   
انواع حافظه   
حافظه کوتاه مدت   
حافظه بلند مدت   
اندازه گیری حافظه (یادآوری با فرایندشناسی بازآموزی)   
حافظه سازنده   
عوامل موثر بر یادگیری و تقویت حافظه    
تداعی اندیشه ها   
درباره فرایند به خاطر سپردن   
حافظه و فراگیری   
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
جامعه آماری   
روش تحقیق   
نمونه   
حجم نمونه   
روش نمونه گیری  
ابزار تحقیق   
روش و چگونگی اجرا   
روش آماری    
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
توصیف آماری       
استنباط آماری   
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری    
منابع   

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
98
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
روان شناسی و علوم تربیتی
سوالی دارید؟