15,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

بررسی تأثیر استفاده از ماهواره بر بلوغ اجتماعی نوجوانان

توضیح: فایل این پایان نامه منحصراً متعلق به آرشیو سایت ایران داک می باشد و در هیچ سایت دیگری ارائه نشده است.

 

چکیده پژوهش

در این تحقیق دغدغه ی اصلی محقق پرداختن به مسأله استفاده ماهواره توسط نوجوانان است. در واقع هدف از این تحقیق بررسی میزان تأثیرگذاری ماهواره بر بلوغ اجتماعی نوجوانان یعنی افراد 13 تا 17 ساله است. 100 نفر حجم نمونه این تحقیق همگی دانش آموزان پسر هستند. آزمونی که به منظور سنجیدن سطح بلوغ اجتماعی برای این دانش آموزان به کار گرفته شد آزمون بلوغ اجتماعی رائو بود که دارای سه خرده مقیاس کفایت فردی، کفایت میانفردی و کفایت اجتماعی است. گروه دانش آموزانی که در منزل از ماهواره استفاده می کردند و آنهایی که ماهواره نداشتند از هم تفکیک شدند و نمرات آنها به منظور تفسیرهای آماری وارد نرم افزار SPSS16 شد. نتایج یافته های این پژوهش نشان داد که.......


فهرست مطالب این پایان نامه:

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه   
بیان مسأله   
اهداف تحقیق   
سئوالات تحقیق   
سئوال اصلی   
سئوال های فرعی   
فرضیات تحقیق   
فرضیه اصلی   
فرضیه های فرعی   
متغیر های تحقیق   

تعریف نظری بلوغ اجتماعی   
تعریف عملیاتی بلوغ اجتماعی   
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
تعریف نوجوانی و جوانی   
دیدگاه اسلام به نوجوانی و جوانی   
ویژگی های نوجوانان و جوانان  
رشد جسمانی   
رشد جنسی   
آثار روانی بلوغ   
رشد اجتماعی   
انواع هیجان های نوجوانی و جوانی   
رشد اخلاقی   
رسانه های اجتماعی   
ماهواره و نوجوانان   
بيشترين بينندگان برنامه هاي ماهواره اي   
استفاده  مخفيانه  جوانان از ماهواره   
ماهواره و جوانان   
رسانه ها و تغييرات فرهنگي   
ورود ماهواره به ايران   
بررسی ابعاد تأثیرگذاری ماهواره   
پیشینه مطالعاتی پژوهش   
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق   
جامعه آماری   
حجم نمونه آماری   
روش نمونه گیری   
روش اجرای تحقیق   
ابزار تحقیق   
مقیاس بلوغ اجتماعی (RSMS)  
اجزای بلوغ اجتماعی   
کفایت شخصیتی   
کفایت میان فردی   
کفایت اجتماعی   
نمره گذاری   
مقیاس بلوغ اجتماعی (فرم الف)   
مقیاس بلوغ اجتماعی (فرم ب)   
مقیاس بلوغ اجتماعی (فرم ج)   
مقیاس بلوغ اجتماعی (فرم د یا فرم نهایی)   
همسانی درونی مقیاس   
پایایی   
اعتبار   
فصل چهارم : تفسیر داده های تحقیق
بخش اول:  توصيف آماري   
بخش دوم: استنباط فرضیه ها   
فصل پنجم: نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری   
پیشنهادات پژوهش   
منابع   

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
84
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
روان شناسی و علوم تربیتی
سوالی دارید؟