14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

بررسی تأثیر ابراز احساسات و همدلی در رضایت زناشویی زوجین

چکیده پژوهش

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ابراز احساسات، همدلی و رضایتمندی زناشویی زوجین است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیة زنان و مردان متأهل ساکن جزیره کیش می باشد که نمونه گیری آن به روش نمونه گیری در دسترس انجام شده است. در این پژوهش تعداد 30 زوج به عنوان نمونه برای تکمیل پرسشنامه ها در نظر گرفته شده است.
در فصل اول پژوهش کلیات ذکر شده و پژوهشگر به بیان مسأله و اهمیت و هدف آن پرداخته است. فصل دوم پیشینه پژوهش ذکر شده است و بحث چند پژوهش با موضوعات مشابه نیز به بیان آمده است. تجزیه و تحلیل آماری از طریق نرم افزار SPSS انجام گرفته است. از یافته ها چنین برآمد که بین ابراز احساسات و همدلی و رضایت زناشویی نمونه ها رابطه وجود دارد که برای به دست آوردن این نتیجه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.


فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات پژوهش

 • مقدمه
 • بيان مسئله
 • اهميت و ضرورت تحقيق
 • اهداف تحقيق
 • سئوال تحقيق
 • فرضيه تحقيق
 • متغيرهاي پژوهش
 • تعريف متغيرهاي پژوهش

فصل دوم :ادبیات پژوهش

 • مقدمه
 • تعریف همدلی
 • اثرات همدلی
 • زمینه های بروز رفتار همدلانه
 • زمینه های بروز رفتار همدلانه
 • راهکارهای تقویت همدلی
 • رضايت زناشويي و ابراز احساسات
 • ابراز احساسات
 • بيان عواطف و احساسات
 • عوامل مؤثر بر افزايش رضايت زناشويي
 • - عوامل زمینه ای
 • - عوامل ارتباطی
 • تأمل در عشق و ارتباط
 • روابط زناشويي از ديدگاه اسلام
 • پیشینه ی پژوهش
 • تحقيقات انجام شده در داخل
 • تحقيقات انجام شده در خارج


فصل سوم : روش اجرای پژوهش

 • روش تحقیق
 • طرح تحقیق
 • جامعه آماري
 • تعداد افراد گروه نمونه
 • روش نمونه گيري
 • ابزارهاي اندازه گيري
 • روش اجرای پژوهش
 • پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ
 • نحوۀ نمره گذاري پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ
 • روايي پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ
 • پايايي پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ
 • پرسشنامه ابراز احساسات
 • روایی و پايايي پرسشنامه ابراز احساسات
 • نحوۀ نمره‌گذاري
 • روش گردآوری داده ها
 • روش آماري تجزيه و تحليل داده‌ها

فصل چهارم : تحلیل داده های پژوهش

 • مقدمه
 • الف _ توصيف آماري
 • ب - تحليل هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش(استنباطي)


فصل پنجم : نتیجه گیری

 • بحث
 • برداشت شخصی از پایان نامه
 • محدوديتهاي تحقيق
 • پيشنهادات تحقيق

 

 • منابع فارسی
 • منابع انگلیسی
 • ضمائم

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
81
صفحه
فرمت فایل
فایل word
سوالی دارید؟