14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

عوامل مؤثر بر استهلاک ضربه تصادف در خودرو (بررسی کمّی و کیفی)

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: قطعات جاذب انرژی در خودرو
1-1- مقدمه
1-2- تهمیداتی جهت کاهش وزن خودرو
1-3- ساختارهای چند ماده بنا به دلایل متفاوتی باید موردتوجه قرار گیرند
فصل دوم: جذب انرژی و ایمنی در تصادفات خودرو
2-1- تحلیل سازه ها
2-1-1- تحلیل استاتیکی
2-1-2- تحلیل دینامیکی
2-2-1- انواع بارگذاری
2-2-1-1- بارگذاری دینامیکی (ساده)
2-2-1-2- بارگذاری دینامیکی گذرا
2-2-1-3- بارگذاری ضربه ای
2-3- جذب انرژی و مهندسی ضربه
2-3-1- نمودار تنش- کرنش
2-3-2- هدف از مهندسی ضربه
2-4- فاکتور ایمني درجذب انرژی
2-4-1- جذب انرژی براساس لولاهای پلاستیک
2-4-2- جذب انرژی با مقاطع جداره نازک
2-4-3- جذب انرژی با استفاده از آلیاژهای لانه زنبوری و فوم ها
2-4-4- پارامترهای طراحی جاذب های انرژی
2-4-5- فرآیند تولید و مقایسه رفتاری
فصل سوم: ساختار خودرو
3-1- اجزاء بدنه در طراحی
3-2- مکانیزم های مورد استفاده در طراحی خودروها
3-2-1- مکانیزم ضد بازشدن درب ها
3-2-2- اسکلت داشبورد
3-2-3- تقویت های پانل درب
3-2-4- جلوگیری از ورود اجسام به داخل محفظه سرنشین
3-2-5- بالشتک های ایمنی
3-2-6- طراحی سیلندر اصلی ترمز به صورت مایل
3-2-7- تلسکوپی فرمان
3-2-8- طراحی ایمنی در مجموعه پدال کلاج و ترمز
3-2-9- صندلی ها
3-2-9-1- اجزاء محدود کنندۀ پدیدۀ سرخوردن
3-2-10- پشت سری
3-2-10-1- پشت سری دو منظوره
فصل چهارم: دسته بندی ایمنی در صنعت خودرو
4-2- تعاریف مرتبط با ایمني خودرو
4-2-1- ایمني فعال
4-2-1-1- روش های جدید برای کاهش احتمال تصادف
4-2-2- ایمنی غیرفعال
4-2-2-1- روشهای عمدۀ کاهش صدمات رانندگی
فصل پنجم: قابلیت سازه خودرو در ایمن نگه داشتن سرنشینان به هنگام تصادف
5-2- تمهیدات هندسی برای بهبود عملکرد تصادف
5-3- بکارگیری مواد جدید جهت افزایش ایمنی در تصادفات
5-4- هماهنگ سازی درتصادفات
فصل ششم: قابلیت جذب انرژی سپرها
6-2- تقسیم بندی سپرها از نظر طراحی
6-2-1- سپرهایی با ادوات جاذب
6-2-2- سپرهایی با ساختار جاذب
6-2-3- سپرهای تلفیقی
6-3-سپرهایی با ادوات جاذب انرژی
6-4- سپرهایی با جذب انرژی ساختاری
6-5- سپرهای پیشرفته
6-6- طراحی برای حفاظت از عابران
فصل هفتم: نیروهای وارد برراننده دریک تصادف
7-1- مفهوم انرژی جنشی
7-2- محاسبه نیروهای وارد بریک راننده در تصادف
7-2-1- بررسی های انجام شده در مورد راننده
7-2-1-1- راننده با کمربند ایمنی انعطاف ناپذیر
7-2-1-2- راننده با کمربند ایمنی انعطاف پذیر
7-2-1-3- راننده بدون کمربند
فصل هشتم: ایمنی در خودروها
8-2- سیستم یا روش پنج ستاره
8-3- سایرآزمایشات
8-3-1- نتایج آزمایشات
8-3-2- میزان اهمیت آزمایشات
فصل نهم: استانداردها
9-1- تست ضربه
9-1-1- آزمایش تصادف از روبرو
9-1-2- آزمایش تصادف از اطراف
9-1-3- تجزیه وتحلیل نتایج
9-2- تخمین آسیب های وارده برسرنشینان و رتبه بندی خودروها
9-2-1- تصادف از روبرو
9-2-2- تصادف از اطراف
9-2-3- نکاتی درمورد تست ضربه
9-3- بررسی تست تصادف از دیدگاههای متفاوت
9-3-1- آدمک های تست تصادف
9-3-1-1- وسایل سنجش نصب شده روی آدمک ها
9-3-2- تست تصادف واقعی
9-3-2-1- کاربرد رنگ در تست تصادف
9-3-2-2- تنظیمات خودرو
9-3-3- بهترین حالت تصادف
9-3-4- پیشرفت های ایمنی خودروها در آینده
9-3-5- پیشینه و سیستم امتیازدهی
9-3-5-1- فاکتورهای مهم در امتیازدهی درتصادف از روبرو
9-4- تست های EuroNCAP
9-4-1- تست برخورد از کنار
9-4-2- تست گوشه جلوی خودرو
9-4-3- برخورد با تیرچراغ برق
9-4-4- تست عابر پیاده
فصل دهم – نتیجه گیری و پیشنهاد
منابع و ماخذ

خلاصه از متن:
روش های به حداقل رساندن صدمات وارده به سرنشین ها و عابران در صورت بروز سانحه ، به هر دلیل ممکن به دو بخش اصلی تقسیم می شوند: گروه اول مبتنی بر مقاوم سازی سازه و بدنه خودرو بوده و گروه دوم بر اساس کاهش صدمات وارد به سر و اعضای مختلف بدن استوار است بطور خلاصه به بعضی از این موارد اشاره می شود:
1- ایمنی سازه ای :
الف – استفاده از جاذبهای انرژی در خودرو برای کاهش ضربه وارده به سرنشینان بخصوص در دو انتهای خودرو.
ب – طراحی بهینه بدنه خارجی خودرو به نحوی که به هنگام برخورد کمترین صدمه به عابران وارد گردد.
ج- طراحی بهینه قفل و لولای درب ها برای جلوگیری از بازشدن درب و پرت شدن سرنشینان به خارج.
د – جلوگیری از وارد شدن ضربه به مخزن سوخت و به حداقل رساندن احتمال آتش سوزی در خودرو.
2- ایمنی سرنشین:
الف –استفاده از کیسه هوا برای راننده و سرنشین.
ب – استفاده از میل فرمان هایی که به هنگام وارد شدن ضربه مانند آنتن های تلسکوپی جمع می شوند .
ج – استفاده از مواد مرکب با الیاف فلزی در کمربندهای ایمنی که باعث کاهش شتاب و زمان وارد شدن نیروی برخورد به بدن سرنشین می شود.
د – استفاده از بالشتک های پشت سر برای جلوگیری از عقب رفتن بیش از اندازه سر و جلوگیری از برگشت سریع سر رو به جلو (پدیده تکان شلاقی).
هـ- بکارگیری مواد و طراحی هندسی مناسب برای اجزاء داخلی مانند داشبورد برای کاهش ضربه وارده.
•در همین راستا طراحی خودرو به دو فاکتور شکل هندسی بدنه و خواص مکانیکی مواد جدید متمرکز می‌شود:
1- تمهیدات هندسی برای بهبود عملکرد تصادف:
الف- تغییر فرم مناسب بدنه تا کمترین شتاب لحظه ای به سرنشین وارد آید .
ب- پهنا و اندازه مناسب جاذب ها جهت بهترین جذب انرژی.
ج- طراحی مسیرهای مختلف برای انتقال و جذب انرژی بین سپر و کابین.
2- بکارگیری مواد جدید جهت افزایش ایمنی در تصادفات :
امروزه با ساخت ترکیبات جدید مواد نظیر فوم ها ، کامپوزیت ها و آلیاژهای ویژه تحول بزرگی در صنایع خودروسازی بوجود آمده است .
-كليد واژه ها: ايمني سازه اي – ايمني سرنشين- جاذب هاي انرژي- كامپوزيت ها- آلياژهاي لانه زنبوري – تست تصادف – ايمني فعال و غير فعال 

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
107
صفحه
فرمت فایل
فایل word
سوالی دارید؟