4,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
The effectofinvestors’confidenceonmonetary policy transmissionmechanism A MultivariateGARCHapproach محتویات مقاله:  1-چکیده:  این مقاله به بررسی اثر ثبات مالی بر مکانیزم انتقال ...

تاثیر اعتماد سرمایه گذاران بر مکانیزم انتقال سیاست پولی یک روش گارچ(GARCH ) چند متغیره

The effectofinvestors’confidenceonmonetary policy transmissionmechanism A MultivariateGARCHapproach

محتویات مقاله: 
1-چکیده: 
این مقاله به بررسی اثر ثبات مالی بر مکانیزم انتقال سیاست پولی می پردازد. رابطه بین اعتماد سرمایه گذاران در بازارها، رشد پول و رشد اقتصادی در کنار روابط درون نوسانات آنها تجزیه و تحلیل می شودبه طور خاص، ناهمگنی پراکنش خطاها در یک مدل گارچ چند متغیره استفاده می شود تا میزان عدم قطعیت برآورد شده داخلی بدست آید. بوسیله یک برآوردگر دو مرحله ای، تاثیر متقابل غیر مستقیم رشد پولی و بازارهای مالی در بازه های زمانی مختلف مشخص می شود. نتایج بدست آمده متناقض با نتایج تحقیقات قبلی است که '' اعتدال بزرگ "را دلیل بحران مالی اخیر نشان داده اند. در واقع، با در نظر گرفتن گسیختگی ها در سری نوسانات ناشی از تغییرات ساختاری در سیاست های پولی، یک دوره کوتاه نوسان در اقتصاد کلان نمی تواند بطور مستقیم ثبات مالی پایین را هدایت کند.
2-مقدمه
3-پیشینه نظری
4-رویکرد روش شناختی
5-نتیجه گیری
6-منابع

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
15
صفحه / 18 صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
اقتصاد و حسابداری
سوالی دارید؟