2,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

ترجمه درباره مقاومت بتن سبک (با استفاده از رگرسیون ESP)

 توضیح: فایل انگلیسی این مقاله را رایــگان دانلود و مشاهده کنید.

بخشی از متن ترجمه شده:

چکیده
بتن ESP یک نوع خاص بتن سبک وزن ساخته شده بوسیله جایگزینی بخشی مصالح سنگی بتن با مهره های پلی استرین بسط یافته سبک وزن (EPSs) میباشد. این نوع از بتن بسیار زیاد به مواد سازنده اش که فرآیند های مدلسازی را پیچیده میکنند حساس است. با در نظر گرفتن پیچیدگیهای بغرنج، این مقاله با توسعه دادن و مقایسه نمودن رگرسیون پارامتری، شبکه عصبی (ANN) و مدلهای سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه انطباقی(ANFIS) برای پیشگویی مقاومت فشاری بتن EPS برای استفاده ممکن در چهارچوب طراحی ترکیب سروکار دارد. نتایج تاکید دارد که مدل برگزیده ANN ساخته شده با دو لایه پنهان و شامل 3 عصب در هر لایه میتواند بصورت موثری برای اهداف پیشگویی بکار رود. به علاوه، مدل برگزیده ANFIS توسعه یافته توسط تابع عضویت زنگوله شکل به عنوان مدلی مناسب برای این منظور میباشد، با این حال عملکردهای پیشگویی اش سهل تر از مدل ANN انجام شده است. در سوی دیگر نتایج پیشگویی مدل رگرسیونی پلینومیال بخشی مرتبه دوم واحد به عنوان واحد برگزیده تجربی ضعف این مدل را در مقایسه با مدلهای ANN وNIFIS نشان داده است.
کلمات کلیدی: بتن EPS، دود سیلیکا، مقاومت فشاری، مدلسازی، رگرسیون، شبکه عصبی، ANFIS

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
12
صفحه
فرمت فایل
فایل word
فایل ترجمه نشده
سوالی دارید؟