8,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
Type Systems and Type Inference

سیستم های الگو و استنباط الگو

Programming involves a wide range of computational constructs, such as data structures, functions, objects, communication channels, and threads of control. Because programming languages are designed to help programmers organize computational constructs and use them correctly, many programming languages organize data and computations into collections called types. In this chapter, we look at the reasons for using types in programming languages, methods for type checking, and some typing issues such as polymorphism, overloading, and type equality. A large section of this chapter is devoted to type inference, the process of determining the types of expressions based on the known types of some symbols that appear in them. Type inference is a generalization of type checking, with many characteristics in common, and a representative example of the kind of algorithms that are used in compilers and programming environments to determine properties of programs. Type inference also provides an introduction to polymorphism, which allows a single expression to have many types.....

 برنامه نویسی شامل دامنه وسیعی از ساختارهای محاسباتی است، از قبیل ساختارهای داده ها، دستورالعمل ها، موضوعات، کانال های ارتباطی و موضوعهای کنترل است. چون زبانهای برنامه نویسی برای کمک به برنامه نویسان برای سازماندهی ساختارهای محاسباتی و استفاده صحیح از آنها طراحی می شوند، بسیاری از زبانهای برنامه نویسی داده ها و محاسبات را در مجموعه های موسوم به الگو ها سازماندهی می کنند. در این فصل، ما دلایل استفاده از الگو ها در زبانهای برنامه نویسی، متدهای بررسی الگو، و برخی مسائل الگو از قبیل چند ریختی، بارگذاری اضافی و تساوی الگو را بررسی می کنیم. بخش بزرگی از این فصل به استنباط الگو، فرایند تعیین الگو های عبارتها براساس الگو های معروف برخی سمبل هایی که در آنها آشکار می شوند اختصاص داده می شوند. استنباط الگو تعمیمی از بررسی الگو است، با بسیاری ویژگیهای مشترک، و نمونه ای از الگو الگوریتم هایی که در کامپایلرها و محیط های برنامه نویسی برای تعیین ویژگیهای برنامه ها استفاده می شوند. استنباط الگو همچنین مقدمه ای برای چند ریختی است، که به یک عبارت واحد اجازه می دهد الگو های بسیاری داشته باشند.....

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
46
صفحه / 33 صفحه
فرمت فایل
فایل word
فایل ترجمه نشده
سوالی دارید؟