2,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
Matched Bandstop Resonator with Tunable

تشدید کننده میان نگذر تطبیق یافته با مبدل K قابل تنظیم

Abstract

 This paper demonstrates a matched bandstop resonator with a tunable K inverter. Two separated λ/4 resonators are coupled through a tunable impedance inverter which consists of a varactor loaded microstrip T-shunt stub. In contrast to conventional K-inverter realizations, which possess narrowband properties, this paper demonstrates a physical realization of a novel tunable K-inverter using a varactor diode. 

Theoretical analysis together with the experimental results is presented in this paper. The optimum coupling value can be easily achieved by independently tuning the varactor where an enhanced notch response with 64dB attenuation is measured and shown in this paper......

 

چکیده
این مقاله یک تشدید کننده میان نگذر تطبیق یافته با یک مبدل K قابل تنظیم را ارائه می کند. دو تشدید کننده λ/4 جداگانه از طریق یک مبدل امپدانس قابل تنظیم جفت می شوند که عبارت است از یک واراکتور میکرواستریپ بارگذاری شده استابT-shunt . برخلاف نمونه های متعارف مبدل K ، که دارای ویژگیهای باریک باند هستند، این مقاله یک نمونه فیزیکی از مبدل K قابل تنظیم جدید را معرفی می کند که از یک دیود واراکتور استفاده می کند. تحلیل نظری همراه با نتایج آزمایشی در این مقاله ارائه می شود. مقدار جفت شدگی بهینه به اسانی می تواند با تنظیم مستقل واراکتور بدست آید جاییکه افزایش واکنش شکاف با تضعیف 64dB اندازه گیری شده و در این مقاله نشان داده می شود......

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
11
صفحه / 4 صفحه
فرمت فایل
فایل word
فایل ترجمه نشده
سوالی دارید؟