15,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

- کار تحقیقی حقوق- ورشکستگی به تقصیر و تقلب

 

 ورشکستگی به تقصیر و تقلب

فهرست مطالب این تحقیق:
مقدمه
مبحث اول- ورشکستگی
الف: تعریف ورشکستگی
ب: شرایط ورشکستگی
1- تاجر یا شرکت تجارتی بودن
2- توقف از تأدیه
3- صدور حکم ورشکستگی
مبحث دوم- موارد صدور حکم ورشکستگی
الف: اظهار توقف به وسیله تاجر
ب: تقاضای ورشکستگی به وسیله طلبکار
ج: تقاضای ورشکستگی به وسیله دادستان
مبحث سوم- اعلان حکم ورشکستگی
الف: اموری که حکم ورشکستگی باید تعیین کند
1- تاریخ توقف
2- عضو ناظر
3- مدیر تصفیه
4- امر به مهر و موم
5- قرار بازداشت
ب: دادگاه صلاحیتدار
1- در مورد تاجر
2- در مورد شرکت تجارتی
3- اجرای موقت حکم ورشکستگی
4- قابل اعتراض بودن حکم ورشکستگی
5- مقررات راجع به اعتراض
6- قرارهای غیرقابل اعتراض
7- بازداشت ورشکسته
8- صدور حکم ورشکستگی پس از فوت تاجر یا انحلال شرکت
9- ورشکستگی شرکتهای تعاونی
10- شرکتهای مدنی و دولتی
مبحث چهارم- آثار حکم ورشکستگی
1- ممنوعیت از مداخله در اموال
2- ممنوعیت از مداخله در دعاوی
3- حال شدن دیون مُؤجّل
4- فسخ یا بطلان معاملات
اول- معاملات قبل از تاریخ توقف
- معاملات برای فرار از اَدای دین یا برای اِضرار طلبکارها
- معاملات صوری یا مسبوق به تبانی
- تفاوت قانون تجارت و قانون مدنی
دوم- معاملات بعد از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی
سوم- معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی
- محروم شدن از برخی حقوق
- استرداد اسناد و مال التجاره
- استرداد اسناد
- استرداد مال التجاره
- استرداد مال التجاره معامله شده
- مرجع قوبل تقاضای استرداد
مبحث پنجم- انواع ورشکستگی
الف: انواع ورشکستگی
1- ورشکستگی عادی
2- ورشکستگی به تقصیر
ب: موارد ورشکستگی به تقصیر
1- حالت اول
2- حالت دوم
ج: ورشکستگی به تقلب
1- موارد ورشکستگی به تقلب
2- اشخاصی که حق تقاضای تعقیب دارند
3- مجازات ها
4- مجازات اشخاص دیگر
5- مجازات مدیران شرکت تجاری ورشکسته به تقصیر یا تقلب
6- یادآوری
7- احکام راجع به مجازات ورشکستگی به تقصیر یا تقلب قابل تجدیدنظر
8- تصفیه امور ورشکستگی

فهرست منابع

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
52
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
فقه و حقوق
سوالی دارید؟