رایگان

فرآيند ايده تا بازار

چکيده: افزايش توليد ناخالص ملي مستلزم ايجاد تفکر ايده تا بازار و به عبارتي بومي سازي فرهنگ نوآوري است. نگاه تک بعدي توليد براي توليد و پژوهش براي پژوهش هرگز پاسخگوي نيازهاي يک سازمان نوآور نخواهد بود. مطالعات نشان مي دهد از حدود 3000 ايده خام تنها 1 يا 2 ايده در بازار به موفقيت مي رسند. اين رقم علي رغم پائين بودن، منشاء حرکت و دوام
شرکتهاي معظم بين المللي طي ساليان متمادي بوده است. نگاه بازاري به ايده ها سبب تشکيل تيمي متشکل از متخصصان مديريت، بازار، فني و سياست گذاري در سازمان خواهد شد. روش دروازه اي – مرحله اي يک روش مناسب جهت ارزيابي ايده ها در شرکت ها مي باشد. با اين روش قبل از رفع پيش نيازها نمي توان به مرحله بعدي ورود پيدا کرد. بنابراين با نگاه دراز مدت پروژه هايي به اجرا در خواهند آمد که پيش بيني هاي لازم از خواص مطلوب محصول و جايگاه آن در بازار بعمل آمده باشد. توجه به ايجاد نظام ايده تا بازار و نگاهي مجدد به عملکرد سازمان ها در کشور همراه با توجه ويژه به دلايل موفقيت و عدم موفقيت سازمان ها و شرکت ها در دنيا حائز اهميت مي باشد. در مقاله حاضر ابتدا با ارائه آمار جايگاه ايده ها در خلق ثروت آورده شده است. سپس اشاره اي به تجربيات نوآورانه افراد بزرگ صورت گرفته و اهميت ايده ها در چند شرکت بزرگ مطرح مي شود. روش دروازه اي – مرحله اي بعنوان يک روش ساده اما موثر در چرخه ارزيابي ايده معرفي و در پايان با نگاه به تاثيرات مشترک فرهنگ کارآفريني و خلاقيت در جهت ايجاد سازمان نوآور برخي از دلايل موفقيت وعدم موفقيت سازمان ها و شرکت ها در برخورد با ايده ها آورده مي شود.

واژه هاي کليدي: ايده تا بازار، چرخه ايده، روش دروازه اي – مرحله اي، توليد براي توليد، پژوهش براي پژوهش، کارآفريني، خلاقيت

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
18
صفحه
فرمت فایل
فایل word
فایل مقاله
رشته مرتبط
مدیریت بازرگانی
سوالی دارید؟