رایگان

زنان در رسانه ها

فهرست مطالب این تحقیق:

مقدمه
شخصيت زن
زن به عنوان جنس دوم
موقعيت فرهنگي – اجتماعي زن
پوشش
زيبايي زن، صورت يا سيرت
تأثير رسانه ها بر مخاطبين زن
تعداد شاغلين در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به تفكيك شغل و جنس در سال 1379
راهكارها
تعداد  زنان شاغل در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران طي سالهاي 78-1375 به تفكيك شغل
 نقش زن در توسعه ي پايدار
كارآفريني زنان در ايران
موانع فردي
موانع سازماني
موانع محيطي
نقش زنان در توسعه فرهنگي
نقش محوري زنان در روند توسعه
نقش جنسيت در توسعه:
نقش زنان در برنامه ي سوم توسعه:
نقش زنان در برنامه ي چهارم توسعه:

اهميت نقش زنان در توسعه ايران:
نقش زنان در حفظ و تداوم انقلاب اسلامي ايران
مروري بر فعاليت هاي علمي، تحقيقاتي زنان در ايران:
منابع و مآخذ

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
20
صفحه
فرمت فایل
فایل word
فایل مقاله
رشته مرتبط
جامعه شناسی
سوالی دارید؟