18,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

رابطه ویژگیهای شخصیتی نوازندگان موسیقی ایرانی و گرایش آنها با ساز تخصصی خود (پایان نامه روانشناسی)

رابطه ویژگیهای شخصیتی نوازندگان موسیقی ایرانی و گرایش آنها با ساز تخصصی خود (پایان نامه روانشناسی)

فهرست مطالب این پروژه شامل:

فصل اول: كليات پژوهش
مقدمه   
بيان مسئله     
اهميت و ضرورت پژوهش     
اهداف پژوهش    
سئوالات پژوهش   
فرضيه‌هاي پژوهش   
متغیرهای پژوهش   
تعاريف نظري و عملياتي واژه‌ها و اصطلاحات    
فصل دوم: ادبيات نظري و پيشينه تحقيق
بخش اول: ادبيات نظري
اهميت و جايگاه شخصيت در روان شناسي    
واژه شناسي، تعاريف و مفاهيم شخصيت     
آغاز شخصيت     
شكل گيري شخصيت     
تأثير عوامل زيستي در شخصيت     
تأثير عامل تجربه در شخصيت     
شخصيت رشد و ساختمان     
شخصيت، ساخت اقتصادي- اجتماعي     
رويكردها و نظريه‌ها در روان شناسي شخصيت     
-    رويكرد روان كاوي    
-    رويكرد صفات     
-    نظريه‌هاي يادگيري     
-    نظريه شناختي- اجتماعي     
-    نظريه شناختي     
-    رويكرد شناختي- پردازش اطلاعات     
-    نظريه گشتالت     
-    رويكرد انسان گرايي     
-    نظريه‌هاي زيستي     
-    نظريه‌ تعامل گرايي     
-    رويكرد تحليل عوامل     
ساخت تست NEO-PI-R    
عوامل پنج گانه شخصيت تست NEO-PI-R     
1-    روان رنجور خويي (روان نژند گرايي)     
2-    برون گرايي     
3-    گشودگي به تجربه (انعطاف پذيري)     
4-    خوشايندي (دلپذير بودن)     
5-    وظيفه شناسي (وجدان گرايي)     
موسيقي
تعريف موسيقي     
تعريف و دسته بندي ساز     
الف- سازهاي زهي    
1-    سازهاي زهي-زخمه‌اي (تار، سه تار، عود)     
2-    سازهاي زهي- كوبه‌اي (سنتور)     
3-    سازهاي زهي- آرشه‌اي (كمانچه)     
ب- سازهاي بادي (ني)     
بخش دوم: پيشينه عملي    
فصل سوم: روش تحقيق
نوع تحقيق     
جامعه آماري     
حجم نمونه و شيوه نمونه گيري     
ابزار پژوهش     
روش اجرا و نمره گذاری    
روش آماری    
اعتبار و روايي ابزار پژوهش     
منابع    
پرسشنامه

 

چکیده پژوهش 

يكي از مباحثي كه در علم روان شناسي مورد توجه قرار دارد، ويژگي شخصيتي است روان‌شناسان  متعددي در مورد شخصيت و ويژگي شخصيتي بحث كرده اند و تعاريف گوناگوني نيز ارائه داده اند. اما به راستي شخصيت چيست؟
در اين راستا پژوهشي با عنوان بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي نوازندگان موسيقي ايراني و گرايش آنها با ساز تخصصي خود مورد بررسي و تحقيق قرار گرفت .
هدف از اجراي پژوهش حاضر بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي نوازندگان موسيقي ايراني و گرايش آنها با ساز تخصصي خود بود. جامعه آماري تحقيق را 60 نفر از نوازندگان موسيقي ايراني در سازهاي سنتور ، سه تار، تار، كمانچه ،عود و ني تشكيل دادند. همگي افراد مورد پژوهش دانشجوي رشته موسيقي در سه دانشگاه هنر کرج بودند. ابزار تحقيق ،پرسشنامه شخصيتي  5 عاملي نئو (فرم كوتاه) بود كه براي سنجش صفات شخصيتي قابليت اجرا دارد. اين پرسشنامه بصورت فردي در اختيار دانشجويان قرار داده مي شد  فرضيه هاي مطرح شده در اين تحقيق به اين صورت بود كه بين ويژگيهاي شخصيتي نوازندگان سازهاي ايراني در مقياسهاي شخصيتي ( روان نژندگرايي،گشودگي،  برون گرايي، توافق گرايي و وجدان گرايي) تفاوت وجود دارد. اين تفاوت از طريق آمار استنباطي و تحليل واريانس يكطرفه در سطح آلفاي پنج درصد مورد بررسي قرار گرفت.

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
66
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
روان شناسی و علوم تربیتی
سوالی دارید؟