رایگان

آشنايي با مفهوم نقطـه تجـاري

مفهوم بازرگاني را بيان كنيد؟
تعريف حقوقي بازرگان را بنويسيد؟
انواع معاملات بازرگاني را نام ببريد؟
معاملات بازرگاني ذاتي يعني چه و دو مثال بزنيد؟
معاملات بازرگاني تبعي يعني چه و دو مثال بزنيد؟
دلال كيست توضيح دهيد؟
حق العمل كار كيست توضيح دهيد؟
عامل كيست توضيح دهيد؟
تعريف فني بازرگان را بنويسيد؟
وظايف بازرگان در چند گروه قابل بحث است نام ببريد؟
وظايف حقوقي بازرگان را نام برده و يك مورد آن را به دلخواه توضيح دهيد؟
دفاتري كه بازرگان نگهداري مي كند را نام ببريدو يك مورد آن را به دلخواه توضيح دهيد؟
با رسم نمودار وظايف اقتصادي و اجتماعي بازرگان را بنويسيد؟
استفاده كنندگان از خدمات بازرگاني چه كساني هستند نام برده و يك مورد آن را به دلخواه توضيح دهيد؟
....

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
9
صفحه
فرمت فایل
فایل word
فایل مقاله
رشته مرتبط
مدیریت بازرگانی
سوالی دارید؟